Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O nas

  • Drukuj

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacji i Technologii (CRPIiT) to najnowsza inicjatywa  Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Rzemieślniczego Domu Towarowego. 

 

Mając na względzie rozwój zarówno organizacji rzemieślniczych, jak też indywidualnych przedsiębiorców z sektora MSP, postanowiłiśmy powołać do życia jednostkę, której zadaniem będzie wspieranie tych podmiotów na różnych polach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, przy pomocy najnowszych dostępnych narzędzi z obszaru IT.

 

W chwili obecnej, w fazie przygotowania do rozruchu, działalność Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Innowacji i Technologii koncentruje się na projektowaniu i testowaniu następujących funkcjonalności:

 

GENERATOR POMYSŁÓW INNOWACYJNYCH

Projekt platformy internetowej służącej wymianie informacji i promocji dostępnych innowacji, istotnych dla rozwoju MSP i rzemiosła, składającej się z następujących modułów:

•moduł (1) – baza danych  o dostępnej ofercie innowacyjnych produktów, usług, metod zarządzania itd., zasilany przez ośrodki badawczo-naukowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje administracji centralnej (NCBR, MG, MOS, MNiSW), koła naukowe, indywidualnych pracowników naukowych i studentów, a także polskie placówki ekonomiczno-handlowe za granicą,  jak również wyspecjalizowane ośrodki, uczelnie                        i organizacje partnerskie MIRIiP za granicą itd.;

•moduł (2) – baza danych o firmach / innowatorach, zainteresowanych pozyskaniem kapitału na sfinansowanie własnych projektów rozwojowych (poszukujących wspólnika, inwestora kapitałowego, organizatora „crowd funding” itp.);

•moduł (3) – baza danych o inwestorach poszukujących atrakcyjnych projektów inwestycyjnych (fundusze kapitałowe typu venture capital, „aniołowie biznesu”); 

•moduł (4) – baza informacji nt. dostępnych w Polsce środków z funduszy UE w ramach instrumentów wspierania rozwóju przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym środków inwestycyjnych pozyskanych i zarzadzanych przez CRPIiT, m.in. w ramach PO IG 3.1; 

•moduł (5) – aktualizowana baza informacji nt. regulacji odnoszących się do ochrony praw własności intelektualnej i podmiotów świadczących usługi ochronne i doradcze w ww. zakresie.

W oparciu o informacje gromadzone na ww. platformie, CRPIiT zamierza docelowo świadczyć usługi match-makingowe w zakresie wyszukiwania parterów i nawiązywania współpracy między szeroko rozumianą sferą nauki i przemysłem. 

 

OBRÓT FIRMAMI / GIEŁDA PRACY 

•Projekt platformy umożliwiającej kupno / sprzedaż firm, w tym firm innowacyjnych, znajdujących się w fazie zalążkowej, jak i w fazie dojrzałej, a także nieruchomości użytkowych (biurowych, usługowych, produkcyjnych).

•Projekt usługi audytu podmiotów gospodarczych i wyceny ich wartości, w celu weryfikacji opłacalności ew. inwestycji kapitałowej.

•Projekt oferty częściowo odpłatnego pakietu usług doradczo-finansowych w procesie inwestycyjnym.

•Projekt „Giełdy Pracy” – platformy gromadzącej w bazie danych po stronie podaży oferty usług zgłaszane przez specjalistów, a po stronie popytu zapytania ze strony zainteresowanych przedsiebiorstw.

 

GRUPY ZAKUPOWE

•Projekt platformy umożliwiającej tworzenie branżowych grup zakupowych przez członków MIRiP i inne zainteresowane podmioty; zakłada się zastosowanie preferencyjnych zryczałtowanych stawek uczestnictwa w grupie dla podmiotów stowarzyszonych w MIRiP. Przewiduje się ponadto możliwość wzajemnej wymiany usług między członkami grup zakupowych, na uzgodnionych warunkach preferencyjnych.  

 

SZKOLENIA

•Kontynuacja szkoleń zawodowych, dopasowanych do potrzeb poszczególnych grup rzemiosła i indywidualnych przedsiębiorców z sektora MSP (zakres tematyczny, liczba podmiotów                   i uczestników – stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania).

•Szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym PO KL 2.1.1  „Ochrona środowiska poprzez efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwie”. 

•Projekt aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia osób po 40-tym roku życia, w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (we współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi Urzędami Pracy).

 

INFORMATYZACJA

•Projekt budowy pakietu oprogramowania dla rzemiosła, polegający na wdrożeniu                             w organizacjach rzemieślniczych i przedsiebiorstwach intuicyjnie łatwych w obsłudze witryn internetowych.

•Doradztwo w zakresie instalacji / rozbudowy systemów informatycznych wspierających zarządzanie w MSP, w tym opartych na bazie wolnej licencji CMS (Content Managment System)

•Display – interaktywne tablice informacyjne w MIRiP / FMSP i PK KSU.

 

CRPIiT przewiduje nawiązanie szerokiej współpracy z zagranicą, w zakresie opracowywania nowych produktów i procesów technologicznych oraz prowadzenia działań na rzecz rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Jednocześnie zamierzamy też promować Polskę i osiągnięcia naszych przedsiębiorców w kontaktach z zagranicznymi instytucjami, uczelniami wyższymi, przedsiębiorstwami innowacyjnymi. Współpraca z zagranicą będzie ukierunkowana przede wszystkim na kraje naszych sąsiadów, naturalnych partnerów polskich przedsiębiorstw w wymianie gospodarczej, ale także na kraje uznawane za wiodące, jeśli chodzi o proinnowacyjną orientację ich gospodarek. 

Mając powyższe na względzie zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej planowanego zakresu i sposobu działania CRPIiT. Mamy nadzieję, że Państwa wypowiedzi pozwolą nam lepiej dostosować kierunki i zakres działań Centrum do wymagań i potrzeb środowiska rzemiosła i przedsiębiorstw sektora MSP. Zachęcamy jednocześnie do rozszerzenia sondażu na środowisko Państwa partnerów biznesowych i znanych Państwu praktyków gospodarczych.